Om os

Sct. Georgs Gildet i Ikast blev oprettet 23. april 1980,
og vi er i dag omkring 25 gildebrødre.

Vi er en humanitær organisation, der hovedsagelig består af tidligere
spejdere, FDF`ere og spejderinteresserede.
Vi mødes cirka en gang om måneden.

Vore aktiviteter er mangeartede. Da vi oprindeligt udspringer
af spejderbevægelsen, er mange af vore aktiviteter også
relateret til spejderne.

I samarbejde med 1. Herning og Lyng Gildet laver vi spejderløb:
MUSløbet for de mindste spejdere og Økseløbet for de store.

I december, hvor de uniformerede korps har Julenatløb, er det os,
der står for forplejningen med mere, ligesom vi også gerne giver
en hjælpende hånd ved lejr- og weekendture.

Vi søger gennem samvær med andre gildebrødre, at udvikle os selv
– ligesom vi, som en åben og udadvendt organisation,
deltager i internationalt hjælpearbejde.

Kom og vær med til

 • at være back-up for spejdere og FDF ved deres arrangementer
 • at lave økseløb for Ikast kommunes uniformerede korps
 • at deltage i spændende gildemøder
 • at deltage aktivt i gruppearbejdet
 • at deltage i gildesamkvem sammen med andre gildebrødre
  fra distriktet.

Hvad er Sct. Georgs Gildet?

IDE & GRUNDLAG:

 • at virke som samlingssted, hvor forbindelsen med
  spejderbevægelse, gamle og nye kammerater
  kan vedligeholdes.
 • at understøtte den enkeltes stræben efter at leve som
  en ansvarsbevidst, hjælpsom
 • og nyttig borger.
 • at udbrede spejderidealerne og virke for deres praktiske
  anvendelse i samfundslivet.

Hvem kan optages?

I Sct. Georgs Gildet kan både kvinder og mænd optages som
gildebrødre, når de

 • har nået den til enhver tid gældende myndighedsalder.
 • er nuværende eller tidligere medlemmer af et spejderkorps,
 • eller viser interesse for spejder- og gildebevægelsen.
 • eller går ind for gildebevægelsens idégrundlag og formål.

For at kunne blive optaget, skal ethvert medlem være grundigt
oplyst om gildebevægelsens idé og formål, love og løfter
– af to eller flere gildebrødre.

Gildebrødrenes forståelse af bevægelsens formål og deres aktive
deltagelse i arbejdet, søges udviklet gennem svende-,
væbner- og riddertid.

Optagelse

Nye gildebrødre optages som svende i en gildehal.
Svende indtræder straks i en gruppe. De kan efter 2 års svendetid
optages som væbnere. Gildebrødre som har været væbnere i
mindst 5 år, eller som har været gildeledelsesmedlemmer i
mindst 1 år, kan optages som riddere.

Gildets gæst(er):

Du/I er gildets gæster i et halvt års tid efter dit/jeres første
møde med os. Herefter får du/I tilbud om optagelse som
svend i gildet. Det tager ikke lang tid at opdage, at man
for lang tid siden skulle have været med i Sct. Georgs Gildet i Ikast.