Program & aktiviteter

Program for 2014 og 2015. Ikast Gildet

2014

Torsdag den 14. august: Friluftsgildehal. Spejderhuset kl. 19.00. Arr. + 5 min. Sct Georg + Gildeloven Gr. 1

Tirsdag den 2. september: Distriktsrådsmøde. Arr. 2. Viborg

Onsdag den 4. september: Ægteparløb kl. 18.00. Arr. Herning

Lørdag den 6. september: Foreningsmarked ved Akt. Udvalget

Onsdag den 10. september: Sensommerudflugt til Grønhøj. Rømersvej 6B kl. 9.45. Arr. Ledelsen

Onsdag den 1. oktober: Gildehal på Rømersvej, med væbneroptagelse. Arr. + 5 min. Sct Georg + Gildeloven Gr. 2

Onsdag den 22. oktober: Fellowship. Arr. Herning

Søndag den 9. november: Dansk Flygtningehjælp. 10.00 til 14.00

Onsdag den 19. november: Distriktsgildehal. Arr. Herning

Fredag den 28. november: Fredslyset Ikast Kirke + Torvet 15.00 + 16.00 Arr. Akt. udvalget

Fredag den 5. december: Julegildehal på Rømersvej. Arr. + 5 min. Sct. Georg + Gildeloven. Gr. 3

2015

Onsdag den 7. januar: Nytårsgildehal på Rømersvej. Arr. + 5 min. Sct Georg + Gildeloven. Gr. 1 + hjælp fra de andre gr.

Torsdag den 5. februar: Gildemøde Rømersvej kl. 19.00. Arr. Gr. 2

Mandag den 23. februar: Uge 9. Arr. Ikast

Tirsdag den 23. marts: Gildeting. Rømersvej Arr. Gr. 2

Onsdag den 22. april: Fødselsdags Gildehal. Rømersvej kl. 19.00 Arr. + 5min. Sct. Georg + Gildeloven. Gr. 3

Onsdag den 6. maj: Distrikts Gildeting.

Maj: Virksomhedsbesøg. Nærmere tilgår

Juni: Ud i det blå. Nærmere tilgår.

Torsdag den 4 juni: Distrikts friluftsgildehal. Arr. Bjerringbro

 

Aktiviteter

Udover at samles til gildemøder og gildehaller, mødes vi til gruppemøder. En gruppe består af 7-8 gildebrødre, som i vinterhalvåret mødes cirka en gang om måneden på skift hos hinanden.
Hvad gruppen vil beskæftige sig med, er meget individuelt – det kan strække sig fra meget hobbybetonede emner over litteratur og musik til mere spejderrelaterede interesser.

På tværs af grupperne har vi laugene. I laugene arbejder vi med konkrete opgaver såsom – lodsedler, spejderløb, Dansk Flygtningehjælp m.m.

Dansk Flygtningehjælp

Siden 2004 har Sct.Georgs Gildet i Ikast været koordinator for Dansk Flygtningehjælps indsamling, der finder sted hvert år i november. I forbindelse med 50-året for Dansk Flygtningehjælps oprettelse i 2006 tog vi initiativet til at skrive en bog om flygtningesituationen i Ikast-Brande kommune gennem 50 år. Bogen “Der var Plads” udkom i november 2006 ved en flot fest i Bakkehuset, hvor bl.a. generalsekretær Andreas Kamm deltog. “Det hule Host” og Joan og Carsten Vagn Hansen var også blandt deltagerne. Hvert år i november uddeler vi kr. 5.000 fra overskuddet af bogsalget til en flygtning, der er blevet særlig godt integreret i det danske samfund. Første uddeling gik til en ung tjetjener til hjælp til kørekort. Næste uddeling tilfaldt tre taekwondo-atleter fra Brande. De skulle deltage i De nordiske Mesterskaber i Helsinki. Alle tre kom hjem med medaljer. Siden har vi taget initiativ til, at deres leder, Hans Pedersen, blev kåret som årets sportsleder af Herning Folkeblad. Med denne pris fulgte et beløb på kr. 12.000,- .

Vort blad ”Tråden” udkommer en gang i kvartalet.

Frimærkebank

Sct. Georgs Gildet indsamler frimærker, som indsendes til Landsgildets Frimærkebank. Overskuddet fra salget går til gildernes nationale og internationale hjælpearbejde.

Vi bruger et af vore gildemøder til at klippe frimærker. Vi får frimærker fra flere af kommunens virksomheder. Alle disse frimærker skal finklippes og sorteres. Ofte er der så mange mærker, at vi må tage et par gruppemøder til hjælp.

GIM

er Sct. Georgs Gildet internationale medarbejder. Sct. Georgs Gilderne er en international bevægelse samlet i organisationen ISGF (International Scout and Guide Fellowship). Danmark har en repræsentant i ISGF’s verdenskomité.

Distriktet

De enkelte gilder er tilsluttet et distriktsgilde, som omfatter alle gilder i et nærmere afgrænset område. Landsgildeledelsen fastlægger distriktsgilderne. Steen Blicher distrikt, som gildet er en del af, består af gilderne i: Karup, Viborg (3 gilder), Bjerringbro, Kjellerup, Herning, Ikast, Lyng og Silkeborg (4 gilder)

Naturlaug Steen Blicher

Naturlauget er åbent for alle medlemmer af Sct. Georgs Gilderne i Danmark og har til formål, at arrangere traveture med et indhold, der vedrører naturkendskab, lokalhistorie og lign. relevante emner, samt ikke mindst, at bidrage til et aktivt friluftsliv og samvær mellem gildebrødre i det midtjyske område.

Der arrangeres en månedlig tur, ligesom diverse ø-ture og udlandsture har været på programmet.

Naturlauget er en selvstændig interessegruppe, der ikke har nogen formel indplacering i gildernes struktur og som hverken økonomisk eller administrativt vil belaste gilder eller distrikt.