Et spændende gildemøde i Ikast

Et spændende gildemøde i Ikast

I februar havde Ikast Gildet besøg af Annette Stiel fra 1. Herning. Annette skulle fortælle os om afsoning med fodlænke.Til mødet var foruden vores egne gildebrødre også gildebrødre fra Karup og Flensborg Gilderne.Annette, der er uddannet socialrådgiver, fortalte meget levende om sit arbejde inden for kriminalforsorgen.De sidste otte år udelukkende med kontrol af afsonere med fodlænke.Annettes arbejdsområde er Holstebro Politikreds, der geografisk udgør cirka 22% af Danmarks samlede areal.

En person, der afsoner med fodlænke typisk i 3 måneder, har meget indskrænkede muligheder for udfoldelse. Hvis personen arbejder, så er det selvfølgelig indregnet i fodlænken. Det samme er den tid, der bruges til og fra arbejde. Derudover er der pr. uge 4 timer til indkøb m.m. Overskrides disse tidspunkter, så aktiveres en alarm, så man hurtigt kan finde ud af, hvor personen opholder sig.Man må selvfølgelig opholde sig i sin lejlighed samt på evt. terasse. Afsoneren får typisk uanmeldt besøg 1 – 3 gange per uge. Her kontrolleres, om personen er ædru eller påvirket af narkotika.

I 2005, hvor man startede med afsoning via fodlænker, var det typisk personer, der skulle afsone en 3 måneders spritdom. Lidt efter lidt blev det udvidet, så man i dag, som Annette siger, tager revl og krat.Fodlænkeafsoning er langt den billigste måde at afsone på. En fodlænke med hele apparaturet koster mellem 30 og 35.000. Der er 32 personer i behandling, mens 150 er på venteliste. 8 medarbejdere tager sig af afsonerne, hvoraf cirka 7% falder igennem.For afsoneren, er det også en god ordning:

1) Man kan beholde sit arbejde under afsoningen.

2) Hvis man er arbejdsløs/pensionist skal man i aktivering minimum 20 timer om ugen.

3) For afsonere med alkohol/narkoproblemer bliver der lagt op til behandling.

4) Det rent menneskelige aspekt, at man kan færdes næsten frit.

5) Fire timer ugentligt skal man deltage i kurser vedr. kriminalforebyggelse.

Ligesom i de almindelige fængsler er der også blandt fodlænkeafsonere gengangere.

I udlandet bruger man fodlænker med indbygget GPS, det gør man ikke i Danmark.

Der var under foredraget mulighed for at afprøve en fodlænke.

Inden vi gik i gang, havde vi fået dejlig mad med tilhørende vine. Det gav vist nok enkelte gildebrødre stof til eftertanke, da der senere var mulighed for at puste i Annettes alkometer.

En spændende aften, hvor vi blev indført i en verden, som før var lukket land for os.

Gerda Abildgaard

Her er billeder fra arrangementet: